خیلی هیجان زده ام چون تونستم twitterو myspace جو رو باز كنم وای عجب دنیاییی بود جاتون خالی جو عكس زیر رو گذاشته بود توی توییترش و پرسیده بود :

"زیبا یا ترسناك ؟"

bnxh.jpg

نظر شما چیه؟