رومانتیک ترین قرارشون کی بود؟

گفت: "خیلی بودن و همه شون عالی بودن. ولی بهترینشون فکر کنم زمانی بود که رفته بودم خونه ش. اون واسم پیتزا درست کردخوشمزه و بعد با هم فیلم دیدیم . اون یه عالمه شمع داشت. خیلی قشنگ بودفرشته. ما اصلا از خونه بیرون نرفتیم ولی این خیلی خوب بود که ما خونه موندیم و پیتزا درست کردیم چون این کاریه که من دوست دارم."


"فکر کنم بقیه ی زندگیم هم باید این فشار ها رو تحمل کنم به این ربطی نداره که دوست پسرم کی باشهنگران. معلومه که من این فشار ها رو دارم ولی یاد گرفتم چه جوری باهاشون کنار بیام. این یه بخشی از فعالیت های منه و بخشی از شغلیه که من دارم و بهتره الان یاد بگیرم تا اینکه بعدا موقعی که دارم ازدواج میکنمسوال"

منبع:http://disneydreaming.persianblog.ir