جو ۴ ساعت پیش تو توییتر گفته:

Goodnight anyone. Love to everyone. Day off tomorrow?? Oh yesssss Sleep in? Ohhh yesssss Xo

یعنی رفته بخوابه الان تو همین لحظه خوابه برای من توانایی دونستن این قضیه خیلی جالبه شما چی ؟