تا حالا تولد دمی رو كه تو پاییز پارسال گرفته دیدید ؟ جو هم یه صحنه توشه كه دوباره دمی ضایع اش میكنهاصلا نشد من یه مصاحبه از اینا ببینم دمی سعی نكنه جو ر ضایع كنه در واقع با این كارش سعی می كرد علاقه اش رو پنهان كنه ولی باز نمی تونست دانلود كنید دمی فوق العاده می رقصه:

http://www.4shared.com/audio/BFQk-I_R/Demi_Lovato_-_17th_Birthday_Pa.html

http://www.general-search.net/go/78172642