جو داره با Brenda Song & Moises Arias Debby Ryan رو یك ترانه‌ی جدید واسه Friends For Change  كار می كنه!منبع :http://send-it-on.blogfa.com