تیلور و جو به نظر همه ی طرفدارها زوج عجیبی میومدن . اونا میگفتن تیلور مغرور و زیبا با جوی شوخ و بامزه جور درنمیاد. جو و تیلور زیاد همدیگرو نمیدیدن . برای همین دوستیشون زیاد دووم نیاورد . زمانی که تیلور وقت زیادی برای جو نمی ذاشت جو با کامیلا توی کلیپ lovebug آشنا شد و مثل دوستهای معمولی با هم وقت گذروندن . جو نمی خواست به تیلور خیانت کنه فقط مثل یه دوستی معمولی با کامیلا وقت گذرونده بود اما تیلور خوشش نیومد . به نوعی تیلور حسودیش شد . جو به این نتیجه رسید که این دوستی ای نیست که میخواد بنابراین به تیلور تلفن زد تا باهاش صحبت کنه اما بعد از 27 ثانیه تیلور از عصبانیت گوشی رو قطع کرد . بعدش هم به همه گفت اون فقط 27 ثانیه پیغام گذاشت و بهم زده . جو سعی کرد به حرفهای رسانه ها توجه نکنه و دوستیشو با کامیلا شروع کرد اما تیلور دست بردار نبود چون واقعا عصبانی وناراحت بود برای همین توی برنامه ی الن دی جنرس گفت که چون جو با کامیلا قرار میذاشته و بهش خیانت کرده باهاش بهم زده . اما جو اعلام کرد که هیچ وقت به هیچ دختری خیانت نکرده . رسانه ها و طرفدارا جو رو تحت فشار گذاشته بودن . اونا می گفتن از جو متنفرن . حتی اونایی که جو رو دوست داشتن به خاطر خودخواهیشون و اینکه زودتر جو با کامیلا بهم بزنه اونا رو میکوبوندن . تو برنامه اینسایدر (اه این برنامه لعنتی من ازش متنفرم) می گفتن جو وکامیلا باید با هم بهم بزنن . کامیلا سه سال بزرگ تر از جو بود . جو19 سالش بود و کامیلا 23 ساله . از نظر من جو دچار عشق بلوغ شده بود . واقعا به کامیلا علاقه مند به نظر میرسید. فقظ لبخندی که تو عکسهاش با کامیلا میزد رو با عکسهاش با دمی مقایسه کنید . اما کامیلا فقط داشت از جو استفاده میکرد . کامیلا چندان مطرح نبود . اما با دوستی با جو مرکز توجه شده بود . شایعاتی هست که میگه کامیلا همزمان با رابرت پتینسون –دوست پسر قبلیش هم قرار مذاشته اما هیچ وقت ثابت نشد چون هر دو تکدیب می کردن ولی باز هم همه به این قضیه شکاک هستند چون عکس های گرفته شده از اونها بیشتر به یک قرار شباهت داشته . در نهایت کامیلا برای دوستی با یک تنیسور جو رو ول می کنه . اونا اعلام میکنند که با هم تصمیم گرفتند اما قیافه داغون جو و اتفاقات بعدی نشون میده که این تصمیم کامیلا بوده . جو توی کنسرتش جلوی تمام طرفدارها گردن بندی که کامیلا بهش داده بود از گردنش درمیاره و حتی بارها توی کنسرتهاشون گریه میکنه و لیریک اهنگ رو تغییر میده . جو حالش توی همه ی کنسرت ها خوب بود تا وقتی به اهنگهایی میرسید که اونو یاد کامیلا مینداخت . اهنگهایی مثل turn right و I gottta find you . طرفدارها میگن هر وقت به این اهنگها می رسید چشماش پر از اشک میشد . جو گریه می کرد می گفت : همتونو دوست دارم . تمام طرفدارها توی غم انگیز بودن این صحنه اتفاق نظر دارن . جو توی آهنگ much better متن اهنگ رو از I m done with super stars به  I m done with movie stars و در تیکه ی دیگه ی آهنگ از every thing that I need is a girl in front of me به every thing that I need are girls in front of me تغییر داد . یکی از دخترایی که توی اون کنسرت بود این طور توصیف کرد : من شخصا فکر نمیکنم به خاطر کامیلا گریه کرده باشه بیشتر به خاطر فشاری بود که طرفداراش بهش وارد میکردن اون واقعا دلش میخواست طرفدارا پشتیبانیش کنند و دوسش داشته باشن .

JOE JONAS EX GIRLFRIENDS

پیوست : اونایی که پرسیدن اون عکس گریه جو سر چیه به خاطر همین قضیه بوده

بیچاره جو خیلی تحت فشار بوده