جواب درست مسابقه همون طور که همه گفتید آهنگ sos بود از ایلناز تارا کیمیا شیما پیشی ملوس  و مروا که جواب درست دادن ممنون .این کوئیزها به زبان انگلیسیه اگه معنیشو نمیدونستید ازم بپرسید .

 ایا واقعا جو جوناس رو میشناسید :

http://www.gotoquiz.com/do_you_really_know_joe_jonas_1

من خودم شدم ۹۴ درصد

شما با کدوم یکی از برادران جوناس قرار خواهید گذاشت؟:

http://www.gotoquiz.com/which_jonas_brother_would_you_date_2

شما با کدوم جوناس باید قرار بگذارید؟:

http://www.gotoquiz.com/which_jonas_should_you_date_2

کدوم جوناس دلش می خواد با شما قرار بذاره؟:

http://www.gotoquiz.com/witch_jonas_brother_would_want_to_date_you

کدوم جوناس ممکنه از شما خوشش بیاد؟:

http://www.gotoquiz.com/which_jonas_brother_would_like_you

کدوم جوناس بیشتر عاشقتون میشه؟:

http://www.gotoquiz.com/jonas_bonus_who_would_love_you_most

 سوال های این آخری از همه باحال تره وای ته خنده است وقتی زک افرون میاد و نیک و جو ازش خوششون نمیاد