اصلا این سایت ها دست از سر جو برنمی دارن که نمی دارن . اول میگن از یه دختره تو بازی بسکتبال خوشش اومده بعد می گن از مندی جیروکس خوششش اومده بعد می گن از نیکی رید خوشش اومده بعد ... و بعد و بعد ... اینم یکی دیگه ... این منابعشون که منو کشتن .

میگن یه منبع دیده اشلی و جو جدا جدا رفتن یه رستوران شب باهم شام خوردن بعدن از در پشتی یواشکی رفتن بیرون و سوار یه ون با شیشه های تاریک شدن بابا شاید اتفاقی دیدن همدیگرو جو هم که عاشقه فیلم های تخیلی اشلی هم که دوست داشتنی ترین نقش رو داره حتما رفته باهاش حرف بزنه همین ... چه ربطی داره ... نمی دونم چرا به نیک گیر نمی دن که با لوسی رفته بود پارک ! اون که تابلوتر بود