۱- جو از تلفنش جدا نمیشه حتی شبا اونو تو جیب شلوارش میذاره و دقائق قبل از کنسرت باهاش ور میره !

۲-یک ماه پیش برادران جوناس با بادی گاردشون بیگ باب ۴۵ دقیقه توی آسانسور گیر کرده بودن و در حالی که نیک نگران دیابتش بود چون دستگاه اندازه گیر قند خونشو با خودش نداشت جو فکر می کرد این وضعیت خیلی خنده داره و مرتب می گفت : دکمه رو بزن دکمه رو بزن (بچه نمیفهمه حتی اگه دکمه رو هم بزنن فرقی نمی کنه)

۳- جو به خاطر اینکه به سمت یک دیوار دوئیده بود مجبور شده بخیه بزنه

۴- جو یه بار جون نیک رو نجات داده و خودشو سپر نیک کرده تا نیک به نیمه ی یک کامیون نخوره

۵-پیاز جو رو به گریه می ندازه(کیو نمیندازه ؟)

۶- قلقلکی ترین قسمت زیر گردنشه

۷-عادت بد جو جوئیدن ناخون هاشه

۸-وقتی جوون تر بود یه بار سرش به دایره زنگی چسبید

۹- یه بار با اتوبوس تور رانندگی کرد باهاش تصادف کرد(دیوووونه!)

۱۰-راحت میشه ترسوندش

۱۱-برای شوخی وقتی مردم ازش می پرسن اون حلقه تو دستت چیه میگه من ازدواج کردم(وای من الان از خنده رو زمین ولو شدم)

۱۲-جو از اینکه بذاره یه دختر بفهمه که اون دوسش داره وحشت داره