جو با پدربزرگ و مادربزرگش رفت بیرون ناهارخجالتبین چه پسر خوبیه واسه همین کارها عاشقشم

وای چه مامان بزرگ خوشگلی داره دوسشون دارم واقعا میگم جو فکر کنم این لباسشو خیلی دوست داره اخه این چندمین باره تنش میبینم

نیک هم با فرانکی رفته پارک:

Click to view full size image

این دختره و چند نفر دیگه همه جا باهاش بودن نکنه فامیلاشن فردا تهتو قضیه رو درمیارم میگم بهتون

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

 

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

این دختره اخر نیک رو طلسم میکنه،اه همش هم نیشش بازه

نیک گفته که اونروز وااااااااااااااقعا خوب بوده

منبع عکسها :http://www.downlaodsofdisney.blogfa.com وhttp://disneydreaming.persianblog.ir

بقیه عکس ها در ادامه...

Click to view full size imageClick to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image

Click to view full size image