برید اینجاvote hereو هر روز توی teen choice awards شركت كنید و مسلما به جوناس رای بدید جووووووووووون من....